Hållbarhetsbarometern är ett digitalt verktyg som EMC tagit fram för att stötta och stärka företag i sitt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsbarometern hjälper din verksamhet att:
- Samla och överblicka hållbarhetsarbetet
- Integrera hållbarhetsarbetet i hela organisationen
- Få inspiration till hur ni kan utveckla hållbarhetsarbetet
- Redovisa hållbarhetsresultat
- Kommunicera ert hållbarhetsarbete internt och externt

I takt med ett ökat hållbarhetsarbete tickar Hållbarhetsbarometern upp! Hållbarhetsbarometern har sin utgångspunkt i GRIs standarder för hållbarhetsrapportering.

Här kan du läsa mer om Hållbarhetsbarometern, boka en introduktion och registrera dig:

Hållbarhetsbarometern.nu