Här erbjuds du en serie kompetenshöjande nätverksträffar som syftar till att höja deltagande företags förmåga att med hjälp av globala riktlinjer integrera hållbarhetsfaktorer i affärsutvecklingen. Nätverksträffarna höjer konkurrenskraften hos de medverkande företagen genom ett ökat fokus på intressentdialog, väsentlighetsanalys och rapportering av hållbarhetsfaktorer.

Den första nätverksserien innehåller fyra träffar och startar 8 maj 2018. Serien avslutas i februari 2019. Följande ämnen kommer behandlas:

Väsentlighetsanalys till grund för hållbarhetsstrategier och -rapportering, 8 maj
Så redovisar du enligt lagen om hållbarhetsrapportering, september
Målsätta, mäta och följa upp hållbarhetsarbetet, november
Strategisk hållbarhetskommunikation, februari

Nätverket 2018-2019

8/5 Väsentlighetsanalys - anmäl dig här


Kostnaden för detta nätverkspaket på fyra träffar är 5000 kr/företag (max två deltagare per företag), eller 1500 kr/träff.