Med Klimatbokslut Halland vill vi inspirera företag till att göra mer. Men framförallt är det ett forum för deltagarna att hitta nya vägar framåt i hållbarhetsarbetet samt inspireras av hur andra har gjort. Resultatet redovisas varje år i ett gemensamt klimatbokslut.

Såhär säger de medverkande bolagen om nyttan med Klimatbokslut Halland:

”Kompletterande bild för ett mer aktivt och strategiskt miljöarbete”
”Viktigt att inspirera andra företag”
”Nytt perspektiv på den egna verksamheten”
”Skapar engagemang”
”Transparens och trovärdighet”
”Bra produkt att använda i kommunikationen”


Publikationer
Klimatbokslut Halland är en årlig gemensam publikation för företag som gemensamt vill kommunicera sitt klimatarbete. I Klimatbokslut Halland redovisas företagens hållbarhetsarbete, klimatpåverkan samt planer framöver. Här kan du ladda ner och läsa publikationerna.

Klimatbokslut Halland 2017

Klimatbokslut Halland 2016

Klimatbokslut Halland 2015