Ett klimatbokslut är en viktig utgångspunkt för en heltäckande klimatstrategi och en klimateffektiv affärsutveckling. Med hjälp av ett klimatbokslut identifieras var den stora klimatpåverkan finns i företagets affärsmodell. Resultatet lägger grunden för att vidta rätt åtgärder i form av affärsutveckling, effektiviseringar, implementering av ny teknik och kravställningar på leverantörer.

EMC erbjuder stöd och rådgivning i processen att ta fram ett klimatbokslut.

I vårt grunderbjudande ingår följande:
• Tillgång till digitala verktyget CEMAsys
• Utbildning i globala klimatberäkningsmetoden GHG-protokollet
• Processtöd och individuella utvecklingssamtal
• Nätverksträffar för erfarenhetsutbyte med övriga deltagande bolag

Kostnad: 5000 kr/år

Tillval:
• Deltagande i den gemensamma årliga publikationen Klimatbokslut Halland
• Fördjupad individuell rådgivning

Läs mer om Klimatbokslut Halland här