EMC har sedan 2014 varje höst anordnat konferensen Hållbart Ledarskap. ÅF och Länsstyrelsen i Halland har varit med och samarrangerat konferensen sedan start och sedan 2015 har även Länsförsäkringar Halland och Connect anslutit. Konferensen sätter fokus på aktuella frågor kopplade till ett strategiskt och långsiktigt välfungerande hållbarhetsarbete.

Hållbart Ledarskap 2018 går under temat
Hållbara lösningar.

DELTAGARINFORMATION


Hållbart Ledarskap 2018 - Hållbara lösningar

Hållbart Ledarskap 2017 - Från kunskap till handling

Hållbart Ledarskap 2016 - Beslut för en hållbar framtid

Hållbart Ledarskap 2015 - Vinster av ett aktivt hållbarhetsarbete

Hållbart Ledarskap 2014 - Hållbar produktion