Klimatbokslut – Inrapportering och kommunikation
 • Datum:

  Tid: 10:00-12:00

  Plats: Campus Varberg

  Sista anmälningsdatum: 2019-03-04

  Anmälan görs på emcsverige.se

  Kontakt: helena.bjorkman@emcsverige.se
  0722-12 48 85

Klimatbokslut – Inrapportering och kommunikation

Klimatbokslut – Nätverksträff

Innehåll

Med EMCs Klimatbokslut vill vi inspirera företag att göra mer. Men framförallt är det ett forum för deltagarna att hitta nya vägar framåt i hållbarhetsarbetet samt inspireras av hur andra har gjort. Under hösten och våren hålls ett antal nätverksträffar för de deltagande bolagen och resultatet redovisas varje år i ett gemensamt klimatbokslut.

Denna träff fokuserar vi på metodfrågor kring inrapportering av data samt hur resultatet kan kommuniceras på bästa sätt.

Kontakt

helena.bjorkman@emcsverige.se
0722-12 48 85