Hållbart byggande - Hållbara renoveringar
 • Datum:

  Tid: 08:30-15:30

  Plats: ÅF, Grafiska vägen 2A, Göteborg

  Sista anmälningsdatum: 2019-02-19

  Anmälan görs på emcsverige.se

  Kontakt: Magnus Falk
  magnus.falk@emcsverige.se

Hållbart byggande - Hållbara renoveringar

Tre workshops om hållbara renoveringar

Innehåll

Inom EU står byggnader för omkring 40% av energiförbrukningen och 35% av klimatgasutsläppen. Byggsektorn är därmed en nyckelspelare i omställningen till ett hållbart samhälle.
ÅF Infrastructure AB kommer fredagen den 5 mars att hålla tre workshops om hållbart byggande med fokus hållbara renoveringar.

Alla workshops är kostnadsfria och under dagen ingår lunch och fika.

ANMÄLAN
Skicka namn, organisation, titel, organisationsnummer samt eventuell matallergi till eva.hjalmered@alexandersoninstitutet.se senast den 19 februari.
Ange vid anmälan om du vill vara med vid en, två eller alla tre workshops.

AGENDA:
08.30-10.30 Tema MINSKAD ENERGIANVÄNDNING LOKAL PRODUKTION SOLENERGI
Ex lokalt producerad energi, framtidsutblick morgondagens energiförsörjning, nyttan av mätdata och optimering av befintliga anläggningar.

10.45-13.15 Tema KLIMATSKAL
Ex LCC- och LCA-begreppen, fossilfritt byggande och långsiktiga investeringsmodeller för hållbart livscykeltänk.

13.30-15.30 Tema VENTILATION OCH VÄRMESYSTEM
Ex värmesystem, energilager, ventilationssystem, värmepumpslösningar och framtidsspaning.

Kontakt

Magnus Falk
magnus.falk@emcsverige.se