Hållbar lunch

Hållbar lunch

Din förändring ger kraft till andra.

Innehåll

Entreprenörsanda och kreativ företagsamhet är ledstjärnor när näringslivet tar fram affärs-ideér som gör skillnad för världen. Innovationer som säkrar en plats på den framtida håll-bara marknaden och som ger lönsamhet.
Vi har ca 10 år på oss att ta fram de lösningar på klimatkrisen som gör att vi når de globala miljömålen, 2030-målen. Hur tänker du om möjligheten att utveckla Hållbart företagande och ett fossilfritt Falkenberg till 2030?
Du och jag är förebilder i vår näringsverksamhet och arbetsgemenskap. När andra ser att du och jag tar kliv in i fossilfrihet. så kan det vara det som behövs för att de också ska ta steget.

Denna lunch pratar vi om vad som är möjliga steg att ta, inom företag och organisationer 2019, för att nå klimatmålen och hur vi kan vara inspiratörer för varandra i klimatarbete. Vi ser även ett kort filminslag med Svante Axelsson, verksamhetsledare för Fossilfritt Sverige - fossilfrihet 2030.

Kostnad: 110 kr på plats för en vegetarisk lunch.
Frågor skickas till liselotte@sorbyretreatcenter.com

Lunchen sker i samarbete med Företagarna Falkenberg och CSR Västsverige.

Kontakt

Magnus Falk
magnus.falk@emcsverige.se