Biologisk mångfald
 • Datum:

  Tid: 09:00-12:00

  Plats: Varberg

  Ej medlem: 1 200 kr
  Medlem: 900 kr

  Sista anmälningsdatum: 2019-09-10

  Anmälan görs på emcsverige.se

  Kontakt: Helena Björkman
  helena.bjorkman@emcsverige.se
  0722-12 48 85

Biologisk mångfald

Halvdagsutbildning

Innehåll

Nya alarmerande slutsatser presenterades nyligen i IPBES (FN:s vetenskapspanel för biologisk mångfald) globala rapport om biologisk mångfald. Nära en miljon arter är nära utrotning och förlusten av biologisk mångfald innebär att vi riskerar gå miste om viktiga naturresurser och ekosystemtjänster. De mest betydande orsakerna till utvecklingen är överexploatering av arter, förändringar av mark- och vattenanvändning, klimatförändringar, miljöutsläpp och -förstöring samt invasiva arter.

Biologisk mångfald och bevarande av ekosystemtjänster är mycket mer än bara en miljöfråga. Det är likväl en fråga om ekonomisk stabilitet, etik och rättvisa, risk och säkerhet, utveckling, sociala förhållanden och moral. Allt fler företag kan och vill ta mer ansvar i frågan samtidigt som mer riktlinjer och påtryckningar från lagstiftare och myndigheter är att vänta.

Vad är biologisk mångfald varför är det viktigt? Vilka blir konsekvenserna om den negativa trenden fortgår och hur kan man arbeta med direkta och indirekta åtgärder för bevarande av biologisk mångfald? Välkommen till en halvdagsutbildning där vi reder ut relationen mellan biologisk mångfald och din verksamhet och vad ni kan göra för att påverka trenden i positiv riktning. Utbildningen är grundläggande och kräver inga förkunskaper.

Utbildningsledare:
Tony Christensen, EMC
Hållbarhetsrådgivare och affärsutvecklare

Priset är exklusive moms. Eventuell avanmälan görs senast 5/9. Vid sen eller utebliven avanmälan debiteras fullt belopp.

Kontakt

Helena Björkman
helena.bjorkman@emcsverige.se
0722-12 48 85