Vinnare av Varbergs Energi- och Miljöpris

Vi säger grattis till Varbergs Stadshotell & Asia Spa!
Med motiveringen:

"Med ett grepp som spänner över hela verksamheten har Varbergs Stadshotell & Asia Spa visat att de tar hållbarhetsfrågorna på allvar. De har minskat användningen av såväl el, vatten och kemikalier, som mängden sopor, per gäst. Engångsprodukter är i princip borta, och produkter märkta med Svanen och Fairtrade, liksom närproducerat, utgör en stor del av sortimentet. De har ett stort socialt engagemang där anställning av olika nationaliteter och integration av nyanlända ses som en självklarhet. De har även ett stort lokalt engagemang för skolungdomar och föreningsliv. Med sin förmåga att förankra hållbarhetsfrågorna i hela verksamheten är Varbergs Stadshotell & Asia Spa en förebild för många företag såväl i besöksnäringsbranschen som i övriga branscher."