Gröna Innovationer i Halland

Utveckling och innovation inom jord, skog och vatten är grunden för projekt Arena Grön Tillväxt som pågått sedan 2015.
Den 8 mars ses vi för att reflektera och dra lärdom men även göra en framtidsspaning om hur vi på bästa sätt fångar upp och utvecklar gröna innovationer och förnyelseprocesser i Halland.

Anmäl dig här!

Läs mer om projekt Arena Grön tillväxt