Nytt projekt med start våren 2018!

Den 1 mars sätter vi igång med vårt nya projekt Trähusambassadörer.
Intresset för det industriella byggandet av flervåningshus i trä ökar snabbt i världen, inte minst i Sverige med vår goda tillgång till råvaran för trähusbyggande.
I dag står det moderna träbyggandet av flervåningshus för en marknadsandel på 10 % och många branschaktörer räknar med att det inom några år kommer nå uppemot 20-30%.

Genom projekt Trähusambassadröer ska vi tillsammans med aktörer i byggbranschens hela värdekedja arbeta med att stärka marknadens kunskap och kapacitet för att bygga en högre andel i flervåningshus i trä.

Läs mer om projekt Trähusambassadörer