Livscykelanalys - Förstå och genomföra

En utbildning som ger dig kunskaper i att genomföra, beställa och förstå en Livscykelanalys
Att ha goda kunskaper om en produkt eller tjänsts miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv är utgångspunkten för en stor del av miljö- och hållbarhetsarbetet. Hållbarhets arbetet blir mer och mer centralt i varje verksamhet. Ta chansen och skaffa dig en förståelse för hur man arbetar med livscykelanalyser effektivt och korrekt.

Här kan du läsa mer och anmäla dig.