Världsmiljödagen

En konferens med fokus på utveckling och möjligheter!
Plast är ett fantastiskt material men också källan till växande problem för vår hälsa och miljö. Vad finns det för nya typer av hållbättre plaster? Hur kan vi använda plasten på ett mer ansvarsfullt sätt? Vad finns det för lösningar i nya affärsmodeller?
Välkommen till konferensen som sätter fokus på plastens utvecklings- och avvecklingsmöjligheter.

Se inbjudan