Nyhet!

Hållbarhetsstrategier.
Här erbjuds du en serie kompetenshöjande nätverksaträffar som syftar till att företags förmåga att med hjälp av globala riktlinjer integrera hållbarhetsfaktorer i affärsutvecklingen.
Nätverksträffarna höjer konkurrenskraften hos de medverkande företagen genom ett ökat fokus på intressentdialog, väsentlighetsanalys och rapportering av hållbarhetsfaktorer.

Den första nätverksserien innehåller fyra träffar och startar 8 maj 2018.

Läs mer om Hållbarhetsstrategier