Arena Grön Tillväxt är ett innovationskluster för gröna näringar. Arenan har som syfte att bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi, med innovationer i företag som drivkraft. För att åstadkomma detta matchar vi idéer och produkter med rätt kompetens, nischmarknader, testmiljöer och forskning.

PROJEKTPERIOD
mars 2015 - mars 2018

KONTAKT
Magnus Falk
0734-04 44 70
magnus.falk@emcsverige.se

Läs mer om Arena Grön Tillväxt här