Header_bas.png

BAS

BYGGA ATTRAKTIVA SAMHÄLLEN FÖR FÖRETAG

 

Tillsammans med Näringslivs och Destinationskontoret i Varberg (NOD) och Högskolan i Halmstad driver EMC en treårig satsning för att driva på omställningen till en mer koldioxidsnål ekonomi och en hållbar samhällsutveckling. Fokus kommer ligga på tre parallella spår:

CIRKULÄR OMSTÄLLNING

Stötta företags omställning till cirkulära affärer.

HÅLLBAR MOBILITET

Skapa förutsättningar för ett koldioxidsnålt samhällsbyggande.

SAMVERKANSARENA SMART STAD

Formulera samverkanslösningar för hållbarsamhällsutveckling.

 

KOMMANDE EVENEMANG - CIRKULÄR EKONOMI

 • EMC tipsar: Cirkulära mätetal
  Online
 • Vad kan man tjäna på att bygga i trä?
  Online
 • EMC tipsar: Produktion för en cirkulär ekonomi – vad innebär det?
  Zoom
 
 
 
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram