top of page
Header_bas.png

BAS

BYGGA ATTRAKTIVA SAMHÄLLEN FÖR FÖRETAG

Tillsammans med Näringslivs och Destinationskontoret i Varberg (NOD) och Högskolan i Halmstad driver EMC en treårig satsning för att driva på omställningen till en mer koldioxidsnål ekonomi och en hållbar samhällsutveckling. Fokus kommer ligga på tre parallella spår, cirkulär omställning, hållbar mobilitet och samverkansarenan Smart Stad. EMC kommer främst arbeta inom arbetspaketet cirkulär omställning. 

CIRKULÄR OMSTÄLLNING

Stötta företags omställning till cirkulära affärer.

BAS: Events List
BAS: Text
BAS logga.png
EU logga.png
Region Halland.png
Varbergs kommun.png
Högskolan i Halmstad.png
EMC_2013.png
bottom of page