BAS - BYGGA ATTRAKTIVA SAMHÄLLEN FÖR FÖRETAG

 

VAD ÄR BAS?

Tillsammans med Näringslivs och Destinationskontoret i Varberg (NOD) och Högskolan i Halmstad driver EMC en treårig satsning för att driva på omställningen till en mer koldioxidsnål ekonomi och en hållbar samhällsutveckling. Fokus kommer ligga på tre parallella spår:

  • Hållbar mobilitet - Skapa förutsättningar för ett koldioxidsnålt samhällsbyggande.

  • Cirkulär omställning - Stötta företags omställning till cirkulär ekonomi genom Circular Hub Halland (se mer nedan).

  • Samverkansarena Smart Stad - Formera samverkanslösningar för hållbar samhällsutveckling.

Mer information om projekt BAS hittar du här

 

KONTAKT

Michaela Flenger

0739 - 96 88 80

michaela.flenger@emcsverige.se