Header_bas.png

BAS

BYGGA ATTRAKTIVA SAMHÄLLEN FÖR FÖRETAG

 

Tillsammans med Näringslivs och Destinationskontoret i Varberg (NOD) och Högskolan i Halmstad driver EMC en treårig satsning för att driva på omställningen till en mer koldioxidsnål ekonomi och en hållbar samhällsutveckling. Fokus kommer ligga på tre parallella spår:

CIRKULÄR OMSTÄLLNING

Stötta företags omställning till cirkulära affärer.

HÅLLBAR MOBILITET

Skapa förutsättningar för ett koldioxidsnålt samhällsbyggande.

SAMVERKANSARENA SMART STAD

Formulera samverkanslösningar för hållbarsamhällsutveckling.

 

KOMMANDE EVENEMANG - CIRKULÄR EKONOMI

EMC tipsar: Cirkulära mätetal
Zoom
EMC tipsar: Produktion för en cirkulär ekonomi – vad innebär det?
Zoom
Vad kan man tjäna på att bygga i trä?
Online
EMC tipsar: Material och resursflöden i en cirkulär ekonomi
Zoom
 
 
 
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram