BAS

BYGGA ATTRAKTIVA SAMHÄLLEN FÖR FÖRETAG

 

VAD ÄR BAS?

Tillsammans med Näringslivs och Destinationskontoret i Varberg (NOD) och Högskolan i Halmstad driver EMC en treårig satsning för att driva på omställningen till en mer koldioxidsnål ekonomi och en hållbar samhällsutveckling. Fokus kommer ligga på tre parallella spår:

  • Hållbar mobilitet - Skapa förutsättningar för ett koldioxidsnålt samhällsbyggande.

  • Cirkulär omställning - Stötta företags omställning till cirkulär ekonomi genom Circular Hub Halland (se mer nedan).

  • Samverkansarena Smart Stad - Formera samverkanslösningar för hållbar samhällsutveckling.

Mer information om projekt BAS hittar du här

 
Image by Chaitanya Tvs

CIRCULAR HUB HALLAND

En plattform som erbjuder verktyg, kunskap och nätverk för att stötta er att förverkliga era cirkulära affärsmöjligheter.

 

KONTAKT

Michaela Flenger

0739 - 96 88 80

michaela.flenger@emcsverige.se