top of page
Header_bas.png

BAS

BYGGA ATTRAKTIVA SAMHÄLLEN FÖR FÖRETAG

BAS är en treårig projektsatsning tillsammans med NOD (Näringslivs- och destinationskontoret i Varberg).

 

Projektet startade hösten 2019 och pågick fram till sommaren 2022.

I projektet arbetar EMC för att främja hållbart stadsbyggande med fokus på cirkulär omställning och hållbar mobilitet.

Genom projektet erbjöds affärsutvecklingsprocessen Cirkulär Kickstart, en strukturerad process som syftar till att snabbt identifiera och prioritera cirkulära möjligheter samt ta fram en handlingsplan. Utifrån deltagarnas medverkan var syftet också att identifiera hinder och utmaningar som finns för en cirkulär omställning och med denna insikt erbjuda aktiviteter som stöttar företagen att hantera dessa.

BAS: Events List
BAS: Text
BAS logga.png
EU logga.png
Region Halland.png
Varbergs kommun.png
Högskolan i Halmstad.png
EMC_2013.png
bottom of page