Ansök om ett medlemskap idag i näringslivets främsta regionala nätverk för hållbar affärsutveckling

Kostnaden för medlemskap i EMC för företag är 1 000 kronor plus serviceavgiften nedan vilken baseras på antalet medarbetare. Serviceavgiften är exklusive moms:
1–2 medarbetare 1 000 kr
3–9 medarbetare 3 000 kr
10–25 medarbetare 5 000 kr
26–50 medarbetare 7 000 kr
51 eller fler medarbetare 9 000 kr