Image by Chaitanya Tvs

CIRCULAR HUB HALLAND

 

Circular Hub Halland är ett nystartat initiativ inom BAS-projektet med syftet att stötta halländska små och medelstora företag att utveckla sina verksamheter på ett lönsamt och hållbart sätt genom cirkulär ekonomi.

 

ERBJUDANDET

Genom samverkan mellan aktörer tillhandahåller Circular Hub Halland  verktyg, kunskap och nätverk för att stötta er att förverkliga era cirkulära affärsmöjligheter.
Utifrån era specifika förutsättningar kan vi tillsammans identifiera vilket stöd ert företag behöver.

Image by Anastasiia Kamil
Image by Karla Vidal
Image by Volodymyr Hryshchenko

VERKTYG OCH COACHING

Ni coachas genom processen att kartlägga nuläge, idégenerera kring cirkulära affärsmöjligheter samt resonera kring hur detta påverkar ert företags ekonomi och verksamhet. Utifrån detta tar vi tillsammans fram en  handlingsplan specifik för ert företag.

INSPIRATION OCH KUNSKAP

Genom deltagande i seminarier och kunskapsspridande aktiviteter får ni fördjupad kunskap inom teman kopplat till cirkulär ekonomi.
Ni utvecklar på så vis kompetens och kapacitet för att identifiera, utveckla och implementera cirkulära möjligheter i ert företag.

NÄTVERK OCH SAMVERKAN

Utefter deltagande företags behov och utmaningar etablerar vi långsiktiga nätverk för att ta itu med gemensamma utmaningar och möjligheter.
När ni är redo att jobba mer intensivt med en cirkulär idé, har Circular Hub Halland ett stort nätverk av aktörer  som kan stötta er på olika sätt i denna fas.

 

Se en film om Arena projektet som lade grunden för Circular Hub Halland.

 

ANMÄL INTRESSE

Vi vill sänka tröskeln till att få era viktigaste frågor besvarade. Allt som behövs är era kontaktuppgifter och en kort beskrivning av era utmaningar kopplat till byggande i trä. Vi bokar in rätt kompetens och återkopplar med tidförslag.

 

VILL DU VETA MER?

Klicka på länkarna nedan för att veta mer om projektet och om Cirkulär Ekonomi.

 

SAMVERKAN- OCH FINASIERINGSPARTNERS

 
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram