CIRCULAR HUB HALLAND

Genom samverkan mellan aktörer tillhandahåller Circular Hub Halland  verktyg, kunskap och nätverk för att stötta er att förverkliga era cirkulära affärsmöjligheter.
Utifrån era specifika förutsättningar kan vi tillsammans identifiera vilket stöd ert företag behöver.

VARFÖR FINNS CIRCULAR HUB HALLAND?

De hållbarhetskrav som ställs på näringslivet från kunder, konsumenter, politiker och lagstiftare samt andra intressenter har blivit och kommer bli allt mer påtagliga. Det kommer alltså bli allt viktigare, för företag, att bli  hållbara, ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. För att möta dessa utmaningar krävs samverkan och nya hållbara lösningar ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Under våra samarbeten med företag och samverkanspartners har vi noterat ett växande intresse för en arena där företag kan få stöd i att utveckla sina affärer genom cirkulär ekonomi och dess principer. Därför lanseras Circular Hub Halland inom ramen för BAS-projektet sommaren 2020 med syfte att stötta halländska företag göra en cirkulär omställning.

Läs mer om Circular Hub Halland.


KONTAKT: Michaela Flenger, michaela.flenger@emcsverige.se, 0739-96 88 80


ERT BIDRAG: Vi tar för närvarande inte ut någon avgift för att delta i Circular Hub Halland. Det ni bidrar med är er tid, ert engagemang, era kunskaper och erfarenheter samt en vilja att utvecklas tillsammans med andra.