Image by Chaitanya Tvs

CIRKULÄR KICKSTART

Steg för steg - utveckla din affär cirkulärt

 

Cirkulär Kickstart är process i 6 steg för att snabbt identifiera och utveckla cirkulära utvecklingsmöjligheter i ert företag. Målet är att ta fram en handlingsplan för hur ni skall förverkliga de högst prioriterade möjligheterna.

Vi börjar alltid med att boka ett första möte då vi diskuterar era behov och utmaningar samt går igenom processen i mer detalj. Därefter ser vi om denna process är något för er eller om ni har andra behov.

1. KICK-OFF

Vi utforskar vad cirkulär ekonomi är, varför det är viktigt och vilka strategier som används samt tar del av inspirerande exempel samt framgångsfaktorer.

 

PRAKTISKA FRÅGOR

FÖR VEM?

Cirkulär Kickstart riktar sig till små och medelstora företag i Halland som vill utvecklas på ett hållbart sätt. 

NÄR OCH VAR?

Cirkulär Kickstart kommer levereras i flera omgångar. Nästa omgång är planerad till att starta i början av nästa år 2021.
Träffarna kommer ske på Impact House i Varberg och / eller digitalt beroende på rådande råd och rekommendationer.

OMFATTNING?

Varje träff varar i ungefär 2-3 timmar. 3 träffar sker individuellt med varje företag och 3 i grupp. Mellan träffarna kommer det finnas saker att förbereda för nästa träff, där omfattning styrs av deltagande företags ambitioner.
Vi rekommenderar 2-3 deltagare från respektive företag för att täcka in roller såsom verksamhetsledare / VD, Hållbarhetsansvarig och Affärsutvecklare.

 

ANMÄL INTRESSE

När ni anmäler intresse startar vi med att boka ett första möte då vi diskuterar era behov och utmaningar samt går igenom processen i mer detalj.

 

KÄNNS INTE CIRKULÄR KICKSTART RÄTT JUST NU?

Cirkulär Kickstart är ett av de sätt vi vill stötta företag i omställningen mot cirkulära affärer men vi har även andra möjligheter. Ta kontakt så har vi en diskussion kring era behov.

 

SAMVERKAN- OCH FINANSIERINGSPARTNERS

 
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram