I Klimatbokslutet 2019 deltar följande bolag:

Cajom
Derome
Etikhus
Falkenberg Energi
Falkenberg Kommun
Falkenbergs Bostad AB
Hallands Matgille
Halmstad Energi och Miljö
Halmstad Fastighets AB
HMS Networks
Laholmsbuktens VA
Mark Kraftvärme
Region Halland
Varberg Energi
Varbergs Fastighets AB
Varbergs Taxi
VIVAB
Arbetet med Klimatbokslutet sker löpande och vi anordnar årligen ett flertal vägledande och kompetensutvecklande nätverksträffar. Lansering av den gemensamma publikationen sker i april varje år.

Ett deltagande i Klimatbokslutet anpassas helt efter de deltagande företagens unika behov och önskemål. Vi erbjuder processtöd, nätverksträffar, verktyg samt en plats i den gemensamma publikationen.
Önskar ert bolag göra ett klimatbokslut?

Kontakt
Helena Björkman
0722-12 48 85
helena.bjorkman@emcsverige.se