EMC är ett företag som verkar för att stärka våra medlemsföretag och kunders förutsättningar för hållbättre affärsutveckling.

Vi vill göra det enkelt för företag att göra hållbättre affärer som ger nöjda intressenter i alla led. Helt enkelt för att hållbättre affärer är mer lönsamma affärer.

Vi tror på kraften att genom framgångsrika affärer skapa en positiv samhällsutveckling. Helt enkelt för att bra affärer löser verkliga behov och utmaningar.

Med breda nätverk, senaste kunskapen och enkla verktyg skapar vi förutsättningar för en hållbättre affärsutveckling som engagerar. Helt enkelt för att vi kan.


Alla som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete är välkomna som medlemmar, oavsett storlek, bransch eller geografi. Samtliga medarbetade hos våra medlemsföretag får ta del av EMC:s erbjudanden och de förmåner som medlemmar har.

BAKGRUND
EMC har sitt ursprung i en diskussion mellan Varberg Energi och Varbergs Sparbank under hösten 2006. Våren 2007 hade sju företag enats om att vara med och finansiera uppstarten av organisationen. Dessa sju företag som utgör föreningens stiftare är:

VARBERG ENERGI

VARBERGS SPARBANK

CAMPUS VARBERG

HALMSTAD ENERGI OCH MILJÖ

RINGHALS

DEROMEGRUPPEN

VARBERGS BOSTAD