Vi vill göra det enkelt för företag att göra hållbara affärer som ger nöjda intressenter i alla led. Helt enkelt för att hållbara affärer är mer lönsamma affärer.

Vi tror på kraften att genom framgångsrika affärer skapa en positiv samhällsutveckling. Helt enkelt för att bra affärer löser verkliga behov och utmaningar.

Med breda nätverk, senaste kunskapen och lättanvända digitala verktyg skapar vi förutsättningar för en hållbar affärsutveckling som engagerar.


OM EMC
EMC är ett företagsnätverk som verkar för att stärka medlemmarnas förutsättningar för en hållbar och klimateffektiv affärsutveckling. Majoriteten av medlemmarna bedriver verksamhet i Västsverige men alla som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete är välkomna som medlemmar – stora som små, lokala som nationella. Samtliga medarbetare hos medlemsföretagen är välkomna att ta del av EMCs erbjudande.
BAKGRUND
EMC har sitt ursprung i en diskussion mellan Varberg Energi och Varbergs Sparbank under hösten 2006. Våren 2007 hade sju företag enats om att vara med och finansiera uppstarten av organisationen. Dessa sju företag som utgör föreningens stiftare är:

VARBERG ENERGI

VARBERGS SPARBANK

CAMPUS VARBERG

HALMSTAD ENERGI OCH MILJÖ

RINGHALS

DEROMEGRUPPEN

VARBERGS BOSTAD


VISION

EMC skall vara det västsvenska näringslivets främsta nätverk för klimateffektiv och hållbar affärsutveckling.

MISSION
EMC skall vara ett stöd för våra medlemmar kring klimateffektiv och hållbar affärsutveckling. EMC arbetar för att hitta de bästa lösningarna på medlemmarnas behov av kunskap, kontakter och nätverk kopplat till hållbar affärsutveckling.