Styrelsen väljs av föreningens årsmöte. Medlemmar som vill väcka särskilda frågor inför styrelsemöten är välkomna att kontakta kansliet.

EMCs styrelse består av:

Ordförande: Björn Sjöström, VD, Varberg Energi. Kontakt: bjorn.sjostrom@varbergenergi.se
Vice ordförande: Birgitta Lennermo, Kompetensutvecklare, TEK
Ledamot: Roger Bergström, Produktutvecklingschef, Stora Enso Hylte
Ledamot: Ulf Hofstedt, VD, Varbergs bostad
Ledamot: Måns Holst, VD, Vicell
Ledamot: Heléne Modig Lövgren, Chef för avdelning Projekt, planering och revision, Ringhals
Ledamot: Monica Karlsson, VD, Halmstads Energi och Miljö
Ledamot: Eva Hjälmered, Alexandersoninstitutet

Årsberättelse för verksamhetsåret 2017

Årsberättelse för verksamhetsåret 2016

EMCs stadgar