OM EMC
EMC är ett företagsnätverk som verkar för att stärka medlemmarnas förutsättningar för en hållbar och klimateffektiv affärsutveckling. Majoriteten av medlemmarna bedriver verksamhet i Västsverige men alla som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete är välkomna som medlemmar – stora som små, lokala som nationella. Samtliga medarbetare hos medlemsföretagen är välkomna att ta del av EMCs erbjudande. EMC tror på värdet av en samlad plattform där olika typer av aktörer kan mötas, föra dialog och tillsammans påverka och förbättra. Vi anser oss vara näringslivets främsta regionala nätverk för klimateffektiv och hållbar affärsutveckling.

BAKGRUND
Energi- och MiljöCentrum har sitt ursprung i en diskussion mellan Varberg Energi och Varbergs Sparbank under hösten 2006. Våren 2007 hade sju företag enats om att vara med och finansiera uppstarten av organisationen. Dessa sju företag som utgör föreningens stiftare är:

VARBERG ENERGI

VARBERGS SPARBANK

CAMPUS VARBERG

HALMSTAD ENERGI OCH MILJÖ

RINGHALS

DEROMEGRUPPEN

VARBERGS BOSTAD


VISION

EMC skall vara det västsvenska näringslivets främsta nätverk för klimateffektiv och hållbar affärsutveckling.

MISSION
EMC skall vara ett stöd för våra medlemmar kring klimateffektiv och hållbar affärsutveckling. EMC arbetar för att hitta de bästa lösningarna på medlemmarnas behov av kunskap, kontakter och nätverk kopplat till hållbar affärsutveckling. Det sker genom att:
• Vara en västsvensk arena där aktörer kan mötas och utveckla ny kunskap samt nya tjänster och produkter.
• Driva verksamhet som ökar praktiskt och kommersiellt nyttjande av miljöteknik.
• Möjliggöra nya affärsmöjligheter som gynnar klimateffektiv och hållbar affärsutveckling hos våra medlemmar.
• Stimulera och ge rådgivning till våra medlemmars miljörelaterade hållbarhetsarbete.
• Stärka, utveckla och synliggöra Halland som en attraktiv plats för energi-, miljö- och klimatfrågor.