Nedan finner du Energi- och MiljöCentrums stadgar antagna på EMC:s årsmöte 26 april 2016 samt årsberättelsen för verksamhetsåret 2016.

Stadgar

Årsberättelse - verksamhetsåret 2016

Tidigare årsberättelser görs tillgängliga vid förfrågan.