Styrelsen väljs av föreningens årsmöte. Medlemmar som vill väcka särskilda frågor inför styrelsemöten är välkomna att kontakta kansliet.

Energi- och MiljöCentrums styrelse består av:

Ordförande: Björn Sjöström, VD, Varberg Energi (bjorn.sjostrom@varbergenergi.se)
Vice ordförande: Birgitta Lennermo, Kompetensutvecklare, TEK
Ledamot: Roger Bergström, Produktutvecklingschef, Stora Enso Hylte
Ledamot: Ulf Hofstedt, VD, Varbergs bostad
Ledamot: Måns Holst, VD, Vicell
Ledamot: Per Richardsson, VD, Varbergs Sparbank
Ledamot: Ulf Bernström, Kommunikationsdirektör, Ringhals
Ledamot: Monica Karlsson, VD, Halmstads Energi och Miljö
Ledamot: Ulric Björck, Alexandersoninstitutet