Vision
EMC skall vara det västsvenska näringslivets främsta nätverk för klimateffektiv och hållbar affärsutveckling.
Mission
EMC skall vara ett stöd för våra medlemmar kring klimateffektiv och hållbar affärsutveckling. EMC arbetar för att hitta de bästa lösningarna på medlemmarnas behov av kunskap, kontakter och nätverk kopplat till hållbar affärsutveckling. Det sker genom att:
• Vara en västsvensk arena där aktörer kan mötas och utveckla ny kunskap samt nya tjänster och produkter.
• Driva verksamhet som ökar praktiskt och kommersiellt nyttjande av miljöteknik.
• Möjliggöra nya affärsmöjligheter som gynnar klimateffektiv och hållbar affärsutveckling hos våra medlemmar.
• Stimulera och ge rådgivning till våra medlemmars miljörelaterade hållbarhetsarbete.
• Stärka, utveckla och synliggöra Halland som en attraktiv plats för energi-, miljö- och klimatfrågor.