Social hållbarhet

Social hållbarhet

Case och workshop

Innehåll

Fler och fler verksamheter uttrycker ett behov av att få stöd i att bredda och utveckla sitt arbete inom social hållbarhet. Social Hållbarhet är ett begrepp som inkluderar viktiga frågor som arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, antikorruption, sponsring mångfald och samhällsengagemang.

Nu söker vi dig som vill vara en del i processen att ta fram nya lösningar och idéer kring hur potentialen hos tre utvalda företag kan utvecklas. Du kan vara kunnig eller kunskapssökande inom Social hållbarhet för att både ge och få. Vi kommer att arbeta med utformade case för att lyfta företagens hållbarhetsarbete. Slutresultatet blir en handlingsplan som stöd till implementering.

Företag och case presenteras några veckor innan träffen.

Träffen avslutas med lunch.

Kontakt

magnus.falk@emcsverige.se