Livscykelanalys - Förstå och genomföra

Livscykelanalys - Förstå och genomföra

Utbildning som ger dig kunskaper i att genomföra, beställa och förstå en LCA.

Innehåll

Att ha goda kunskaper om en produkt eller tjänsts miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv är utgångspunkten för en stor del av miljö- och hållbarhetsarbetet. Denna utbildning ger dig förståelse för hur man arbetar med livscykelanalyser effektivt och korrekt.

ANMÄL DIG HÄR

Målgrupp: Alla som är i behov av att kunna ta fram och förstå livscykelanalyser inom såväl tillverkande industri, återförsäljning och inköp, och offentliga verksamheter, till exempel miljöstrateger, affärsutvecklare, produkt- och tjänsteutvecklare, inköpare, kommuner, landsting och myndigheter med krav på rapportering av klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.

Mål: Utbildningen ska ge dig kunskaper i att genomföra, beställa och förstå en LCA.

Medlemmar i EMC och TEK erhåller ett rabatterat pris!

Kontakt

helena.bjorkman@emcsverige.se
0722-12 48 85