Självkörande eldriven skytteltjänst

Självkörande eldriven skytteltjänst

Informations- och dialogmöte

Innehåll

Utvecklingen av mobilitetstjänster, eldrivna och självkörande fordon är högst aktuellt i dagens samhälle. Flera orter i Sverige planerar för centrala områden med denna tekniska och sociala utveckling.

Vi bjuder in er fastighetsägare, företagare och planerare på kommunen till ett möte.
Vi presenterar planerna för ombyggnationen av Västerport och hypotesen för en ny transportlösning i form av självkörande eldrivna småbussar.

Under träffen finns det plats för frågor och inspel från kommunen och projektgruppen.

Vi har ett begränsat deltagarantal för att kunna föra en bra dialog.
Träffen riktar sig endast till aktörer i Varberg som berörs.

Är du osäker om du är en aktuell aktör? Hör av dig till: magnus.falk@emcsverige.se.

Läs mer om autonoma färdmedel

Kontakt

magnus.falk@emcsverige.se
0734-04 44 70