Ekosystemtjänster
 • Datum:

  Tid: 09:30-12:00

  Plats: Varbergs Bostad

  Sista anmälningsdatum: 2018-10-14

  Anmälan görs på emcsverige.se

  Kontakt: Magnus Falk
  0734-04 44 70
  magnus.falk@emcsverige.se

Ekosystemtjänster

När grönt är mer än pynt!

Innehåll

Naturen runt omkring oss tillhandahåller en lång rad nyttor och tjänster. Vissa är vi väl medvetna om, så som tillgången till dricksvatten. Andra är mer diffusa, exempelvis hur fruktskördar hänger ihop med pollinerande insekter i landskapet och hur grönska bidrar till välmående. Tillsammans kallar vi dessa nyttor för ekosystemtjänster.

Under detta seminarium kommer vi att ge en introduktion till begreppet ekosystemtjänster och beskriva hur vi kan identifiera och analysera dem. En kort inblick ges i hur vi kan använda ekosystemtjänster i planarbete samt hur en ekonomisk värdering av dessa tjänster kan gå till, en värdering som sedan kan användas för att uppskatta nyttor och kostnader i ett projekt. Efter den inledande genomgången går vi ut och tittar på konkreta exempel på ekosystemtjänster.

Kontakt

Magnus Falk
0734-04 44 70
magnus.falk@emcsverige.se