Ekosystemtjänster
 • Datum:

  Plats: Varberg

  Sista anmälningsdatum: 2018-10-14

  Anmälan görs på emcsverige.se

  Kontakt: Magnus Falk
  0734-04 44 70
  magnus.falk@emcsverige.se

Ekosystemtjänster

När grönt är mer än pynt!

Innehåll

Ekosystemtjänster är nödvändiga för människans välbefinnande och välfärd, ändå tar vi dem ofta för givet. Ekosystemtjänster handlar om vanliga, men ofta osynliga, tjänster som att ta hand om regnvatten, reglera klimat, pollinera växter och ge naturupplevelser. Genom att se och värdera tjänsterna kan vi påverka vår framtida livskvalitet.

Mer information kommer under augusti.

Kontakt

Magnus Falk
0734-04 44 70
magnus.falk@emcsverige.se