Hållbar Samhällsbyggnad

Hållbar Samhällsbyggnad

Lunchföreläsning

Innehåll

Att bygga i trä handlar om lika delar tradition som innovation, den senaste tekniken möter traditionellt hantverk för att skapa innovativa och hållbara bostadskvarter. Byggnationer i trä är också ett fördelaktigt val för hushållning av resurser och minskat utsläpp av fossilt koldioxid, ett val som bidrar till att uppnå FNs Globala Hållbarhetsmål.

Kundlunchen börjar med att EMC:s verksamhetsledare Magnus Falk presenterar nätverket och dess engagemang i att bygga i trä. Sedan kommer Swecos arkitekt Kajsa Crona att presentera projektet Slå Rot, bostadshuset som utmanar och leder vägen mot ett hållbart bostadsbyggande i Göteborg. Ett projekt med höga miljömål där 45 lägenheter inklusive radhus uppförs med bland annat korslaminerat trä och limträ.

LÄR DIG ATT ANALYSERA DITT PROJEKT/FÖRETAG UR ETT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV!
Efter lunchen finns det möjlighet att delta i en workshop mellan kl 13 - 14, för den som vill lära sig mer om att använda FNs globala hållbarhetmål aktivt i projekt eller i företaget.

Vi bjuder på lunch och kaffe.

Anmälan senast 1 november till reception.halmstad@sweco.se
Ange vid anmälan om du vill deltaga i den efterföljande workshopen, begränsat antal platser!

Kontakt

Magnus Falk
0734-044470
magnus.falk@emcsverige.se