Hållbar Lunch

Hållbar Lunch

Tema: Klimat

Innehåll

Företagarna Falkenberg, EMC och CSR Västsverige hälsar varmt välkommen till en Hållbar Lunch med tema klimat! Efter den vackra men torra sommaren har nog funderingar kring klimatförändringarnas effekter inte undgått någon. Över en god måltid får du träffa andra verksamhetsföreträdare, byta erfarenheter och nätverka.
Vi bjuder på vegetarisk mat till självkostnadspris och samtalar. Välkommen!

ANMÄL DIG HÄR!

Perspektiv som vi samtalar kring under lunchen är:

Har din verksamhet kartlagt vilka följder klimatförändringar kan få för er affär/kärnverksamhet lokalt och globalt? Varför/varför inte? Hur gick ni tillväga?
Exempelvis förlorade ekosystemtjänster, vattenbrist, översvämningar, kraftiga stormar, brist på odlade råvaror.

Har din verksamhet påbörjat något arbete för att skydda er affär/kärnverksamhet från effekterna av klimatförändringarna?
Exempelvis förändrad produktion, nya produkter eller tjänster, kommunikation med underleverantörer, fysiska åtgärder.

Hur ökar ni er positiva klimatpåverkan?
Exempelvis utveckling av produkter och tjänster, processer, transporter, klimatkompensation, sprida kunskap och påverka andra.

Bjud med dig en samarbetspartner/kund/leverantör! Nätverkslunchen är ett bra tillfälle för många att träffas, äta en god lunch och få en inblick i hur andra verksamheter jobbar med hållbarhet.

Kontakt

Magnus Falk
073-4044470
magnus.falk@emcsverige.se