Hållbart byggande - Hållbara material
 • Datum:

  Tid: 08:30-15:30

  Plats: ÅF, Grafiska vägen 2A, Göteborg.

  Sista anmälningsdatum: 2019-01-25

  Anmälan görs på emcsverige.se

  Kontakt: Magnus Falk
  magnus.falk@emcsverige.se

Hållbart byggande - Hållbara material

Tre workshops om hållbara material

Innehåll

Inom EU står byggnader för omkring 40 procent av energiförbrukningen och 35 procent av klimatgasutsläppen. Byggsektorn är därmed en nyckelspelare i omställningen till ett hållbart samhälle.
ÅF Infrastructure AB kommer fredagen den 8 februari att hålla tre workshops om hållbart byggande med fokus hållbara material.

Alla workshops är kostnadsfria och under dagen ingår lunch och fika.

ANMÄLAN
Skicka namn, organisation, titel, organisationsnummer samt eventuell matallergi till eva.hjalmered@alexandersoninstitutet.se senast den 25 januari.
Ange även om du vill vara med vid en, två eller alla tre workshops.

AGENDA:
08.30-10.30
KLIMATSKAL
Verktyg för att underlätta urval av hållbara material, miljöcertifieringssystem,
isolering, kravställning och goda exempel i Sverige och norden.

10.45-13.15
SMARTA MATERIAL
Ex byggnadsintegrerade solceller, solskyddsglas, urvalskriterier vid val av
leverantör, giftfria material och goda exempel i Sverige och norden.

13.30-15.30
NYPRODUKTION OCH RENOVERING
Ex fasadlösningar, renoveringslösningar, framtidsspaning, urvalskriterier vid
val av leverantör och goda exempel i Sverige och norden.

Kontakt

Magnus Falk
magnus.falk@emcsverige.se