Hållbarhet handlar i grunden om att öka sin lönsamhet genom stärkta partnerskap och samspelet med samhället. Det handlar om att ta ansvar som sträcker sig bortom kontraktet och det handlar om att utveckla sina affärer tillsammans med bolagets intressenter i alla delar av värdekedjan.

Vi på EMC hjälper våra medlemmar med att utveckla hållbarhetsarbetet och att integrera frågorna i bolagets verksamhet för en ökad lönsamhet. Hör av dig till oss så tar vi en diskussion om vad ert nästa kan bli.