Hållbarhet handlar i grunden om att öka sin lönsamhet genom stärkta partnerskap och samspelet med samhället. Det handlar om att ta ansvar som sträcker sig bortom kontraktet och det handlar om att utveckla sina affärer tillsammans med bolagets intressenter i alla delar av värdekedjan.

Vi på EMC hjälper våra medlemmar med att utveckla hållbarhetsarbetet och att integrera frågorna i bolagets verksamhet för en ökad lönsamhet. Hör av dig till oss så tar vi en diskussion om vad ert nästa steg kan bli.

Hållbara Halland är ett exempel på hur vi stöttar våra medlemmar i sitt hållbarhetsarbete.
TIPS
Beyond Reports är en podcast från GRI (Global Reporting Initiative) som är pionjär av världens mest använda standarder för hållbarhetsrapportering.

Varje avsnitt innehåller de senaste hållbarhetsnyheterna, en intervju med en medlem av GRIs globala intressentcommunity samt insikter i hur hållbarhetsdata kan bidra till en bättre morgondag.

Här kan du lyssna på Beyond Reports