EMC har sedan 2014 varje höst anordnat konferensen Hållbart Ledarskap. ÅF och Länsstyrelsen i Halland har varit med och samarrangerat konferensen sedan start och sedan 2015 har även Länsförsäkringar Halland och Connect anslutit. Konferensen sätter fokus på aktuella frågor kopplade till ett strategiskt och långsiktigt välfungerande hållbarhetsarbete.

Hållbart Ledarskap 2017 gick under temat
Från kunskap till handling. Fokus låg då på hur man får alla i organisationen att ta ansvar för ett välfungerande och effektivt hållbarhetsarbete och hur man kan omvandla komplexa hållbarhetsutmaningar till framgångsrika strategier.

Har du några tankar, förslag eller önskemål angående ämne som du vill att vi lyfter framöver? Tveka inte att kontakta oss!

Hållbart Ledarskap 2017 - Från kunskap till handling

Hållbart Ledarskap 2016 - Beslut för en hållbar framtid

Hållbart Ledarskap 2015 - Vinster av ett aktivt hållbarhetsarbete

Hållbart Ledarskap 2014 - Hållbar produktion