Hållbart ledarskap är vårt årligt återkommande forum för att diskutera frågor som rör det hållbara ledarskapet.

Hållbart ledarskap 2017 har temat
från kunskap till handling och fokuserar på hur man får alla i organisationen att ta ansvar för hållbarheten i affärerna och hur man kan omvandla komplexa hållbarhetsutmaningar till framgångsrika strategier. Vi lyfter ett brett spektra av hållbarhetsaspekter: intern och extern kommunikation, Agenda 2030,organisatoriska strategier, resurseffektivisering, ekonomiska vinster bland mycket annat.

Program Hållbart Ledarskap 2017

Läs mer om årets konferens här