EMC driver kompetensnätverk inom områden där våra medlemmar vill arbeta tillsammans kring erfarenhetsutbyte, affärsutveckling och marknadsutveckling. När ditt företag har en utmaning eller ett behov ni vill utveckla tillsammans med andra i branschen finns det möjlighet att delta i våra befintliga nätverk eller starta upp ett nytt nätverk.

Följande nätverk finns idag:
• Trähuskonstruktioner
• Solenergi
• Energikartläggning
• Återvinning
• Klimatbokslut
• Hållbarhetsstrategier och -rapportering

Nedan ser du kommande träffar inom de olika nätverken.

För närvarande finns det inte några planerade utbildningar inom området