EMC driver kompetensnätverk inom områden där våra medlemmar vill arbeta tillsammans kring erfarenhetsutbyte, affärsutveckling och marknadsutveckling. När ditt företag har en utmaning eller ett behov ni vill utveckla tillsammans med andra i branschen finns det möjlighet att delta i våra befintliga nätverk eller starta upp ett nytt nätverk.

Följande nätverk finns idag:
• Trähuskonstruktioner
• Solenergi
• Energieffektivisering
• Återvinning
• Klimatbokslut
• Hållbarhetsrapportering

Nedan ser du kommande träffar inom de olika nätverken.

Aktivitet Plats Datum
Kunskapsdag om stora hus i trä Kunskapsdag om stora hus i trä

Kunskapsdag om stora hus i trä

Ett flertal seminarieblock som lyfter olika aspekter inom träkonstruktioner. En dag för dig som finns på beställarsidan eller utförarsidan. Vi samverka denna gång med Högskolan varför några sistaårsstudenter som skriver uppsats inom området bjuds in också.

Plats: Halmstad Datum:
Fullbokad
Nätverksträff - Återvinning Nätverksträff - Återvinning

Nätverksträff - Återvinning

Nätverksträff - Återvinning

Plats: EliaExpress, Halmstad Datum:
Platser kvar
Nätverksträff för certifierade energikartläggare Nätverksträff för certifierade energikartläggare

Nätverksträff för certifierade energikartläggare

Nätverksträff

Plats: Systeminstallation, Varberg Datum:
Platser kvar
Nätverksträff - Klimatbokslut Nätverksträff - Klimatbokslut

Nätverksträff - Klimatbokslut

Nätverksträff: Klimatbokslut

Plats: TBA Datum:
Platser kvar
CEMAsys - undviken klimatpåverkan CEMAsys - undviken klimatpåverkan

CEMAsys - undviken klimatpåverkan

Nätverksträff: Klimatbokslut

Plats: Campus Varberg Datum:
Platser kvar
Solenergins utveckling Solenergins utveckling

Solenergins utveckling

Seminarium om solenergins utveckling i Halland

Plats: Varberg (ej fastställd) Datum:
Platser kvar
Nätverksträff - Klimatbokslut Nätverksträff - Klimatbokslut

Nätverksträff - Klimatbokslut

Nätverksträff - Klimatbokslut

Plats: Falkenberg Energi Datum:
Platser kvar
Solelstrategi Solelstrategi

Solelstrategi

Seminarie och workshop

Plats: Varberg Datum:
Platser kvar