CEMAsys - undviken klimatpåverkan
 • Datum:

  Tid: 13:00-15:00

  Plats: Campus Varberg

  Sista anmälningsdatum: 2018-01-16

  Anmälan görs på emcsverige.se

  Kontakt: helena.bjorkman@emcsverige.se
  0722-124885

CEMAsys - undviken klimatpåverkan

Nätverksträff: Klimatbokslut

Innehåll

CEMAsys är det sustainability management system som används som tekniskt hjälpmedel i beräkning och rapportering av utsläppssiffrorna i Klimatbokslut Halland.

Vid denna genomgång av verktyget fokuserar vi på inrapportering och beräkning av undviken klimatpåverkan. Vi kommer även gå igenom bakgrund och metod för beräkningar i CEMAsys. Verktygets grundläggande funktion kommer inte stå i fokus men frågor kring detta kan givetvis lyftas.

Genomgången riktar sig till dig som vill fördjupa din kunskap angående hur man kan tänka kring undviken klimatpåverkan i sin klimatrapportering. Den riktar sig även till dig som vill veta mer om hur beräkningar tas fram och vilken data som ligger bakom omräkningen till koldioxidekvivalenter. Det har ingen betydelse om du är ny användare av verktyget eller om du använt det tidigare.

Genomgången görs via länk.

Detta är ett perfekt tillfälle att ställa frågor till personerna bakom CEMAsys!

Kontakt

helena.bjorkman@emcsverige.se
0722-124885