Nätverksträff - Klimatbokslut
 • Datum:

  Tid: 13:00-15:00

  Plats: Falkenberg Energi

  Sista anmälningsdatum: 2018-02-09

  Anmälan görs på emcsverige.se

  Kontakt: helena.bjorkman@emcsverige.se
  0722-12 48 85

Nätverksträff - Klimatbokslut

Nätverksträff - Klimatbokslut

Innehåll

Medverkande bolag i Klimatbokslut Halland träffas för att diskutera status och eventuella utmaningar i processen, innehåll och layout för kommande publikation samt ytterligare diskussionsämnen som dyker upp under träffens gång.

Utöver detta kommer Nina Ekelund, Generalsekreterare för Hagainitiativet, medverka på länk för att berätta om Hagainitiativets arbete och deras klimatbokslut.

Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan. Företagen i Hagainitiativet visar att ett aktivt klimatansvar ger tydliga ekonomiska fördelar och därför vill Hagainitiativet inspirera andra företag till att skärpa sina utsläppsmål och öppet och transparent redovisa sitt klimatarbete genom årliga klimatbokslut.

Här kan du läsa mer om Hagainitiativet: www.hagainitiativet.se/sv

Kontakt

helena.bjorkman@emcsverige.se
0722-12 48 85