Sveriges solelstrategi
 • Datum:

  Tid: 12:00-15:30

  Plats: Flisan, Varberg

  Sista anmälningsdatum: 2018-05-04

  Anmälan görs på emcsverige.se

  Kontakt: helena.bjorkman@emcsverige.se
  0722-124885

Sveriges solelstrategi

Seminarie och workshop

Innehåll

Vad krävs för snabbare utbyggnad av solel och vilka är finansieringsmöjligheterna?

Energimyndigheten har föreslagit en strategi för hur användningen av solel ska kunna öka i Sverige, samt analyserat hur solel ska kunna bidra till att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi. Energimyndigheten gästar oss och berättar om denna strategi som är indelad i tre faser:
Fas 1 - Etablera plattform för fortsatta solcellssatsningar
Fas 2 - Expandera och bygga ut solcellsel i energisystemet
Fas 3 - Fortsatt kommersiell utbyggnad av solel

Här kan du läsa mer om Energimyndighetens förslag till solelstrategi

Vi får även veta mer om Energimyndighetens uppdrag kring att ta fram en nationell informationsplattform för solel.

Vi inleder dagen med en gemensam lunch så missa inte att uppge specialkost/allergier vid anmälan!

Läs mer om projekt SolReg

Kontakt

helena.bjorkman@emcsverige.se
0722-124885