Projekt Trähusambassadörer

Projekt Trähusambassadörer

Hur planerar vi för trähus?

Innehåll

Intresset för byggande av flervåningshus i trä ökar snabbt, inte minst i Sverige med vår goda tillgång till råvaran. EMC har genom projekt Arena Grön Tillväxt arrangerat populära kunskapsdagar, långtidstest av träfasad, regionala studiebesök och ett internationellt besök till Trondheim och världens största moderna trähusbyggnation.

Genom Projekt Trähusambassadörer ska EMC stötta aktörer i byggbranschens hela värdekedja för att öka andelen trähusbyggande.
Dagen arrangeras i samarbete med Södra Innovation, föreningen Trästad, Länsstyrelsen i Halland och Växjö kommun och kommer att vara uppdelad i två delar, förmiddag och eftermiddag.

Förmiddag: Vi att fokuserar på projektet, vad har vi för utmaningar och hur ser marknaden ut idag? Vi får även ta del utav kunskap från erfarna inom branschen genom kortare föredrag.

Eftermiddag: I samverkan med Länsstyrelsen och träbyggarstaden Växjö erbjuder vi även en eftermiddag med fokus på planeringsprocessen som ger förutsättningar för ökat träbyggande.

Har du bara möjlighet att vara med delar av dagen går det bra, notera det vid anmälan

Agenda för dagen:

8.30 Välkomna och intro – Magnus Falk, EMC och Urban Blomster, Södra.
8.50 Marknadsutvecklingen för stora hus i trä. Carl Wangel, Träbyggnadskansliet.
9.40 Vittne: En träfastighetsägare.
10.00 Fika och mingel.
10.30 Presentation av Projekt Trähusambassadör.
11. 00 Vad händer i Halland?
11.45 Avslutning.

Lunch på plats.

13.00 Inledning Länsstyrelsen i Halland Cecilia Engström.
13.15 Hur styr Växjö genom sin träbyggnadsstrategi? Johan Thorsell, Växjö kommun.
14.00 Hur utvecklar vi den hållbara staden? Henrik Wibroe, Växjö kommun.
14.45 Fika och mingel.
15.15 Hur har aktörerna i Halland sett på träbyggnader? Lars Atterfors, Träbyggnadsexpert.
16.00 Avslutande reflektion bland medverkande.
16.20 Vad händer inom Projekt Träambassadör under 2018? Magnus Falk, EMC.
16.30 Slut för dagen.

OBS: ändringar kan förekomma i agendan.

Här kan du läsa mer om projekt Trähusambassadörer

Kontakt

magnus.falk@emcsverige.se
0734-04 44 70