Nätverksträff - Klimatbokslut

Nätverksträff - Klimatbokslut

Nätverksträff - Klimatbokslut

Innehåll

Medverkande bolag i Klimatbokslut Halland träffas för att diskutera status och eventuella utmaningar i processen, innehåll och layout för kommande publikation samt ytterligare diskussionsämnen som dyker upp under träffens gång.

Kontakt

helena.bjorkman@emcsverige.se
0722-12 48 85