EMC gör det enkelt för företag att arbeta med hållbarhet! Detta genom att erbjuda kompetensutveckling
och stöd via våra utbildningar, rådgivning och processledning.


GRUNDLÄGGANDE HÅLLBARHETSUTBILDNING
Här ger vi dig och dina medarbetare grunden för att fatta hållbättre beslut utifrån tre byggstenar - kunskap, drivkrafter och verktyg.
En timmes grundläggande hållbarhetsutbildning ingår i ett medlemskap hos EMC.

FÖRDJUPAD HÅLLBARHETSUTBILDNING
Vi fördjupar oss i de frågor som är mest väsentliga för din verksamhet. Dina behov styr innehållet.
Medlemmar i EMC erhåller ett rabatterat pris.

PROCESSLEDNING
Vi hjälper dig att driva, samordna och styra företagets hållbarhetsprocesser i rätt riktning.
Medlemmar i EMC erhåller ett rabatterat pris.

RÅDGIVNING
Genom våra projekt kan vi erbjuda rådgivning inom:
• Solenergi
• Trähusbyggnationer
Rådgivningen syftar till att stärka kunskap och kapacitet genom hela värdekedjan.

Vill du veta mer? Kontakta oss här.