top of page

ESG-NÄTVERKET

För hållbarhetsperspektiv i kreditgivning, investering och rådgivning. Nätverket träffas 4 gånger per år. Diskussionerna leds av ESG-/hållbarhetsexperter från EMC och Almi. I fokus står kunskapsfördjupning och erfarenhetsutbyte kring integrering av hållbarhetsperspektiven i finansbranschen.

VARFÖR ETT ESG-NÄTVERK?

ESG står för Environmental, Social & Governance och är finansbranschens lingua franca för hållbarhet. Intresset för ESG-perspektiven inom finansbranschen växer snabbt, både kopplat till kreditgivning, rådgivning och investeringar. Ökad medvetenhet kring merrisk & mervärde, ökade kundkrav samt nya EU-direktiv driver på utvecklingen snabbt. Därför erbjuder vi nu ett forum för diskussion och fördjupad förståelse kring hur man kan tänka kring ESG-frågorna.

KONTAKT: Helena Björkman, helena.bjorkman@emcsverige.se, 0722-12 48 85


KOSTNAD: 4000 kr per företag/år. Medlemmar i EMC erhåller 25% rabatt.

bottom of page