top of page

fre 03 mars

|

HuddleHub (Det går även delta online)

EMC tipsar: BioInnovativa affärer – seminarium för SMF om möjligheter till stöd i omställningen

Seminariet riktar sig till små och medelstora företag (SMF) i Halland med omnejd, forskare och andra intresserade som vill få mer information om finansierings- och stödmöjligheter för företag som vill ta nästa steg i omställningen mot mer biobaserade och cirkulära lösningar och produkter.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
EMC tipsar: BioInnovativa affärer – seminarium för SMF om möjligheter till stöd i omställningen
EMC tipsar: BioInnovativa affärer – seminarium för SMF om möjligheter till stöd i omställningen

Tid och plats

03 mars 2023 09:00 – 10:30

HuddleHub (Det går även delta online), Kristian IV:s väg 3, 302 50 Halmstad, Sverige

Om evenemanget

Välkommen till ett frukostseminarium som samarrangeras av BioInnovation tillsammans med Speed Up Halland och HighFive.  Seminariet riktar sig till små och medelstora företag (SMF) i Halland med omnejd, forskare och andra intresserade som vill få mer information om finansierings- och stödmöjligheter för företag som vill ta nästa steg i omställningen mot mer biobaserade och cirkulära lösningar och produkter.

Du är välkommen att delta antingen på plats i Halmstad eller digitalt. 

Länk till deltagare som anmält sig till den digitala sändningen skickas ut ett par dagar innan seminariet äger rum.

Välkommen!

BioInnovation, Speed Up Halland och HighFive

Program

08.30 Frukost serveras för dem som deltar på plats

09.00 Välkomna   Erika Gyllensvaan, Speed Up Halland, Tor Palm, HighFive och Linda Larsson, BioInnovation

09.10 Halländska erbjudanden för ditt företags gröna och cirkulära omställning

Henrik Höjman från Almi samt Jenny Blomedal och Lindha Feldin från Region Halland informerar om vilka olika typer av stöd för SMF det finns för grön och cirkulär omställning. De tar även upp annan finansiering i form av checkar och andra intressanta erbjudanden från Almi.

09.25 Omställningslyftet Johanna Gunnarsson från RISE är biträdande projektledare för Omställningslyftet och berättar om det nationella initiativet med syfte att underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag. Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer.

09.35 Hypotesprövning – steg 1 och 2

Linda Larsson, kommunikationsansvarig BioInnovation och Karoliina Junka, handläggare Vinnova, berättar om BioInnovations utlysning hypotesprövning som riktas till projekt som vill verifiera, avfärda eller bekräfta innovativa uppslag för biobaserade utvecklingsprojekt.

09.50 Paus med bensträckare

10.00 BioLyftet

Mattias Andersson, RISE, berättar om BioInnovations utbildning BioLyftet som är riktad till SMF som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material. Utbildningen är kostnadsfri och innehåller två kursdagar men också möjlighet att delta i fördjupningsdagar. Under 2023 planeras för utbildningsdagar i Halland, så passa på att ta del av information redan nu!

10.25 Avslutning och frågestund (seminariet avslutas senast 10.30)

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden, samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.

Genom projektet Speed Up Halland får små och medelstora företag att testa och utveckla hållbara material och cirkulära lösningar genom ökad kunskap och prototyputveckling i test- och labbmiljöer. Syftet är att öka takten på innovationsprocessen från hållbar idé till kommersialiserad produkt. Projektet drivs av Coompanion Halland och The Loop Factory med finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Halland.

KONTAKTA:

Linda Larsson

E-post: linda.larsson@bioinnovation.se

Telefon: +46 (0)76800 94 97

Dela detta evenemang

bottom of page