top of page

tis 08 nov.

|

ONLINE

EMC tipsar: Mänskliga rättigheter och krisberedskap - kostnadsfritt webinarie Ramboll

Hur kan vi med lärdomar från pandemin bättre värna de mänskliga rättigheterna och stärka jämlikheten under kris?

Registrering är stängd
Se andra evenemang
EMC tipsar: Mänskliga rättigheter och krisberedskap - kostnadsfritt webinarie Ramboll
EMC tipsar: Mänskliga rättigheter och krisberedskap - kostnadsfritt webinarie Ramboll

Tid och plats

08 nov. 2022 14:00 – 15:00

ONLINE

Om evenemanget

Genom   att minska ojämlikheter kan vi bygga ett mer robust och motståndskraftigt   samhälle. 

Under Covid-19 pandemin blottlades flera brister i vårt samhälle gällande mänskliga rättigheter och jämlika livsvillkor. 

Offentliga aktörer med ansvar för krishanteringen hade svårt att hämta in och tolka information om invånares livsvillkor och sårbarheter. 

Vi vet nu att pandemin särskilt drabbade vissa invånare i mycket högre utsträckning än andra. Vi vet också att socioekonomiska förutsättningar påverkar en invånares och ett samhälles möjligheter att förbereda sig för och att hantera en kris. 

Människorätts- och jämlikhetsperspektiven fanns inte på plats innan krisen och vi lyckades inte integrera dem fullt ut när krisen var ett faktum. 

Nu står vi mitt i nya kriser med ett mycket allvarligt säkerhetsläge i Europa, inför en ekonomisk kris och en stundande energikris.

Under detta webbinariet vill vi ha ett framåtsyftande samtal om hur vi kan arbeta för att stärka vår motståndskraft genom att integrera mänskliga rättigheter och jämlikhetsperspektiv i krisberedskapen och det civila försvaret som vi nu bygger upp.

Ur webbinariets innehåll:

• Vilka lärdomar om människorätts- och jämlikhetsperspektiv vi kan ta med oss in i pågående kriser (Ramboll)

• Verktyget för människorätts- och jämställdhetsintegrering av krisberedskap: Framework For Integrating Rights and Equality, FIRE (Raoul Wallenberg Institute for Human Rights - RWI)

• Jämställdhet och mänskliga rättigheter i länsstyrelsernas krisledningsarbete (Länsstyrelsen).

På detta webbinarium medverkar följande experter:

Dr. Matthew Scott, Senior Researcher, Raoul Wallenberg Institute for Human Rights and Humanitarian Law

Karin Hopstadius, beredskapshandläggare och projektledare för projektet ”Rätt att försvara”, Länsstyrelsen i Kronobergs län

Vanja Möller Zouzouho, kommunstrateg social hållbarhet, Eskilstuna kommun

Evelina Gunnarsson, beteendeekonom och senior  rådgivare, Ramboll

Dela detta evenemang

bottom of page