top of page

ons 28 feb.

|

Online

Kom igång med ert hållbarhetsarbete!

En grundläggande hållbarhetsutbildning för små- och medelsstora företag. Kursen ger dig en grundläggande kunskap om hållbarhetsbegreppet och dess olika dimensioner. Du får en förståelse för och konkreta tips på hur du kan strukturera och utveckla hållbarhetsarbetet i din organisation.

Anmälan är stängd
Se andra evenemang
Kom igång med ert hållbarhetsarbete!
Kom igång med ert hållbarhetsarbete!

Tid och plats

28 feb. 2024 09:00 – 12:00

Online

Gäster

Om evenemanget

Målgrupp: Hållbarhetssamordnare, Hållbarhetsansvarig, Miljösamordnare, Kvalitets- och miljöansvariga på små och medelstora företag. Även lämplig för personer som behöver hantera krav från kunder och andra intressenter att arbeta mer strategiskt med hållbarhet. Inga förkunskaper krävs.

Målsättning: Denna kurs syftar till att ge deltagarna en grundläggande förståelse för hållbarhetsbegreppet och dess olika dimensioner. Genom konkreta exempel och praktiska verktyg kommer deltagarna att lära sig hur de kan strukturera och utveckla hållbarhetsarbetet i sina organisationer.

Innehåll:

Hållbarhetsbegreppet:

  • Definiera och förstå de olika aspekterna av hållbarhet.
  • Identifiera hur hållbarhet kan integreras i företagets övergripande strategi.

Övergripande standarder och styrande initiativ:

  • Översikt av internationella standarder och initiativ för hållbarhet

Affärsnytta med hållbarhet:

  • Tydliggör hur hållbarhetsarbete kan generera konkret affärsnytta.
  • Exempel på företag som framgångsrikt integrerat hållbarhet för att öka lönsamhet och stärka sitt varumärke.

Intressent-  och väsentlighetsanalys:

  • Metoder för att identifiera och prioritera intressenter och väsentliga hållbarhetsaspekter.
  • Praktiska övningar för att genomföra en analys inom den egna organisationen.

Kommunikation av hållbarhetsarbetet:

  • Effektiva strategier för att kommunicera hållbarhetsinsatser internt och externt.

Metodik: Kursen kommer att använda en kombination av föreläsning, interaktiva diskussioner och praktiska övningar.

Deltagarna kommer att ges möjlighet att tillämpa de koncept de lärt sig på sina egna organisationer och utbyta erfarenheter med andra deltagare.

Kursmaterial:Deltagarna kommer att tillhandahålla presentationen från utbildningen.

Pris:

Medlem i EMC: 6000kr exkl. moms

Ej medlem: 8 000kr exkl.moms

Anmälan är bindande

(Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för lågt antal anmälda deltagare.)

Sista anmälan: Fredag 23/2.

Dela detta evenemang

bottom of page