HÅLLBARHETSUTBILDNING
Hållbarhetsutbildning till ledningsgruppen, hållbarhetsgruppen eller hela personalstyrkan? Vi anpassar budskapet efter målgruppen och ger er perspektiv på hållbarhetsfrågorna utifrån er specifika verksamhet. Alltid med utgångspunkt i kärnaffären och med fokus på värdeskapande, påverkan och relationer.

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING
Inspirationsföreläsning till konferensen, kick-offen eller frukostseminariet? Vi ger er nya perspektiv på hållbarhetsfrågorna, pratar om de senaste trenderna inom området och ger er tips på vad ni själva kan göra.

PROCESSLEDNING
Tillsammans hittar vi nya lösningar och driver förändring. Med nya perspektiv och infallsvinklar hjälper vi er framåt i ert arbete oavsett om det gäller en ny hållbarhetsstrategi, ett stadsutvecklingsprojekt eller andra spännande utvecklingsinsatser i verksamheten.

AGENDA 2030
Allt fler väljer att koppla sin verksamhetsplanering och sitt hållbarhetsarbete till de globala målen i Agenda 2030. Vi ger dig kunskapen och perspektiven du behöver för att använda målen som ett verktyg för att stärka verksamheten.

MODERATOR
Kunnig moderator till konferensen, samtalsledare till panelen eller en workshopledare? Vi ser till att du lyckas med ditt hållbarhetsevent.

Medlemmar får 25 % rabatt på våra tjänster och digitala verktyg.

Vi erbjuder även tjänster inom:

STRATEGI OCH ANALYS

KOMMUNIKATION OCH RAPPORTERINGKontakt

Tony Christensen
0708-90 64 17
tony.christensen@emcsverige.se