Som deltagande bolag i Klimatbokslut Halland erbjuds ni följande:

• Tillgång till CEMAsys som används som tekniskt hjälpmedel i beräkning och rapportering av utsläppssiffrorna
• En introduktion i verktygets funktion
• Processtöd av oss på EMC
• En fadderkontakt som kan bistå med tips och råd under processens gång
• Nätverksträffar för erfarenhetsutbyte med övriga deltagande bolag
• En kommunikationsprodukt för ert hållbarhetsarbete att använda såväl internt som externt

Kostnaden för medverkan är 5000 kr/år

Publikationen lanseras i april varje år.

Kontakta helena.bjorkman@emcsverige.se för mer information.